وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تکراتوتکراتوچند ثانیه قبل
وریز ارتباطات سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم را تکذیب می‌کند. پیشتر در تکراتو مفصلا بررسی کردیم که یک کانال تلگرامی ادعا کرده اطلاعات کارت بانکی مردم را در سطح کلان و در خصوص میلیون‌ها نفر را دزدیده و از مسئولان بانکی باج‌خواهی کرده است. این مجموعه‌ها به مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطلاعات اهمیت نمی‌دهند بعد که دچار مشکل می‌شوند انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکلاتشان را حل کند. سرقت اطلاعات کارت بانکی ۱۰ میلیون ایرانی ادعایی بود که توسط یک کانال تلگرامی مطرح شد و ایمیل‌هایی نیز به برخی افراد ارسال شده ود. برخی کاربران در فضای مجازی از روز گذشته می‌گفتند ایمیلی دریافت کرده‌اند با عنوان «مشتری بانک تجارت سرقت کارت بانکی شما» که در آن لینک یک کانال تلگرامی قرار دارد.
فارسفارس33 دقیقه قبل
انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون‌های فسادخیز در کشور شد. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
فردا نیوزفردا نیوز53 دقیقه قبل
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتما باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 ساعت قبل
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتما باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
اقتصاد آنلایناقتصاد آنلاین1 ساعت قبل
انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
عصر ایرانعصر ایران1 ساعت قبل
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر پیشگیری از فساد، گفت: برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند. مجید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
صدا و سیماصدا و سیما1 ساعت قبل
معاون اول رئیس جمهور: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد. آقای جهانگیری با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام تاکید کرد: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد. آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. آقای عابد جعفری مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتار‌های سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود.
ایسناایسنا1 ساعت قبل
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتما باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد. وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید. عابد جعفری، مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتارهای سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود. گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم. محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.
ساعت ۲۴ساعت ۲۴3 ساعت قبل
ساعت۲۴-در حالی که مسوولان ارتباطی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات در زمان قطعی اینترنت دفاع می‌کنند، کاربران و کسب‌وکارها هنوز هم نگران هستند که قطعی چندروزه اینترنتی مقدمه‌ای برای قطع همیشگی با ارتباطات بین‌الملل باشد و برخی اظهارنظرها نیز بعضا به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است. با مطرح شدن موضوع راه‌اندازی اینترنت ملی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد: «چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات ضربه می‌زند.» او البته از عملکرد شبکه ملی در زمان قطع اینترنت دفاع و بیان کرد: «قطع یک هفته‌ای اینترنت در سراسر کشور به دستور شورای امنیت کشور فرصتی بود که ادعاهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ثابت شود و مشخص شد که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه وجود دارد.» از طرف دیگر در این مدت گفت‌وگوهای بسیاری، کارشناسی و غیرکارشناسی، درباره شبکه ملی اطلاعات انجام گرفت و برخی به ضرورت راه‌اندازی هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات جهت بی‌نیازی از خارج تاکید کردند، با این هدف که هنگام بروز مسائل امنیتی نیاز به قطع کردن کامل اینترنت نداشته باشیم و در مقابل، نگرانی‌هایی در میان کاربران اینترنتی و کسب‌وکارها ایجاد شد از این جهت که این قطعی موقت، روشی برای آزمودن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مقدمه‌ای برای قطع همیشگی اینترنت است. اگرچه قطع ارتباط کامل با اینترنت جهانی، همواره از سوی مسوولان ارتباطی تکذیب شده، اما قطعی شبکه بین‌الملل در هفته‌های گذشته، ابهام و نگرانی و سوالاتی برای کاربران ایجاد کرده است.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین3 ساعت قبل
بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور تا پایان روز هفتم ١۶ هزار و ١۴۵ داوطلب برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کردند. مصطفی میرسلیم وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی۳. حسن عابدی جعفری وزیر پیشین بازرگانی۷. علی صوفی وزیر پیشین تعاون۹. سید شمس‌الدین حسینی وزیر پیشین اقتصاد و امور دارایی۱۰.
ایسناایسنا3 ساعت قبل
در حالی که مسوولان ارتباطی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات در زمان قطعی اینترنت دفاع می‌کنند، کاربران و کسب‌وکارها هنوز هم نگران هستند که قطعی چندروزه اینترنتی مقدمه‌ای برای قطع همیشگی با ارتباطات بین‌الملل باشد و برخی اظهارنظرها نیز بعضا به این نگرانی‌ها دامن می‌زند. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است. با مطرح شدن موضوع راه‌اندازی اینترنت ملی، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد: «چیزی به نام اینترنت ملی وجود خارجی ندارد، شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قطع اینترنت به کارکردهای شبکه ملی اطلاعات ضربه می‌زند.» او البته از عملکرد شبکه ملی در زمان قطع اینترنت دفاع و بیان کرد: «قطع یک هفته‌ای اینترنت در سراسر کشور به دستور شورای امنیت کشور فرصتی بود که ادعاهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ثابت شود و مشخص شد که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه وجود دارد.» از طرف دیگر در این مدت گفت‌وگوهای بسیاری، کارشناسی و غیرکارشناسی، درباره شبکه ملی اطلاعات انجام گرفت و برخی به ضرورت راه‌اندازی هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات جهت بی‌نیازی از خارج تاکید کردند، با این هدف که هنگام بروز مسائل امنیتی نیاز به قطع کردن کامل اینترنت نداشته باشیم و در مقابل، نگرانی‌هایی در میان کاربران اینترنتی و کسب‌وکارها ایجاد شد از این جهت که این قطعی موقت، روشی برای آزمودن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مقدمه‌ای برای قطع همیشگی اینترنت است. اگرچه قطع ارتباط کامل با اینترنت جهانی، همواره از سوی مسوولان ارتباطی تکذیب شده، اما قطعی شبکه بین‌الملل در هفته‌های گذشته، ابهام و نگرانی و سوالاتی برای کاربران ایجاد کرده است.
ایلناایلنا4 ساعت قبل
از دیروز خبر رفع فیلتر تلگرام در فضای مجازی دست به دست می‌شود. یکی از گمانه‌ها رفع فیلتر تلگرام بود. شایع احتمال رفع فیلتر تلگرام با دستگیری و بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام و همچنین پاکسازی فضای تلگرام با حذف برخی از کانال‌ها معاند قوت بیشتری گرفته است. اما آیا تلگرام رفع فیلترخواهد شد؟ یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به این سوال پاسخ داد. پیش‌تر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص رفع فیلتر تلگرام بعد از بازداشت قاضی صادر کننده دستور گفته بود؛ دلیلی وجود ندارد به خاطر یک اقدام اشتباه تصمیم‌های خوب یک قاضی زیر سوال برود.
ایلناایلنا5 ساعت قبل
یکی از مواردی که بارهای توسط کاربران اینترنت به ویژه خطوط تلفن همراه مطرح می‌شود اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی است. برخی کم فروشی و برخی اشتباه کاربران را دلیل اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی می‌دانند اما، واقعیت کدام است؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، موضوع «کم فروشی اینترنت» در ابتدای سال جاری توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از آنکه تعداد شکایات کاربران نسبت به اتمام زود هنگام بسته‌های اینترنتی افزایش یافت، مطرح شد. کاربران متعقد هستند به‌رغم ملاحظه در مصرف اینترنت در مدت زمان کوتاهی بسته اینترنتی به اتمام می‌رسد. باز پس‌گیری ادعای کم فروشی اینترنتی توسط مسئولاناما اخیرا یک مقام مسئول در رگولاتوری گفته است که موردی از کم فروشی و حجم‌خوری اینترنت توسط اپراتورها، اثبات نشده است. اگر ناراضی هستید شکایت کنیدبه‌رغم تمام این موارد همچنان امکان شکایت برای کاربران اینترنت درباره احتمال کم‌فروشی وجود دارد.
مازن آنلاینمازن آنلاین6 ساعت قبل
پیام مازند - ساری - یازدهمین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک و کامپیوتر) به همراه پنجمین نمایشگاه فن‌بازار (دستاوردهای پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان) صبح روز سه‌شنبه در قائمشهر مازندران افتتاح شد. یازدهمین نمایشگاه الکامپ و پنجمین نمایشگاه فن بازار استان مازندران با حضور ۱۷۸ واحد و شرکت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مازندران در شهرستان قائمشهر از امروز سه شنبه به مدت چهار روز آغاز به کار کرد. همچنبن این دوره از نمایشگاه الکامپ در فضایی به وسعت حدود سه هزار و ۳۰۰ مربع است و با برپایی تعداد ۱۰۶ غرفه در معرض بازدیدکنندگان قرار خواهند گرفت. یاززدهمین دوره از نمایشگاه الکامپ در مازندران قرار بود با حضور دکتر محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شود که در آخرین لحظه سفر ایشان به استان لغو شد. برچسب‌هانمایشگاه بین المللی الکامپ استارتاپ مازندران پارک علم و فناوری حوزه دانش بنیان

واکنش طنز کاربران به سورپرایز پنجشنبه آذری جهرمی

10+
خبر فوریخبر فوری8 ساعت قبل
دنیای اقتصاددنیای اقتصاد14 ساعت قبل
در سال‌جاری حدود ۴۰۸۶ میلیارد تومان بودجه به این وزارتخانه اختصاص پیدا می‎کند که شامل ۸۵۵ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای (جاری) و ۳۲۳۱ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) است. بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۶۳۷ میلیارد تومان بود و به این ترتیب، بودجه این وزارتخانه در سال‌جاری ۱۲ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که در سال گذشته بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انقباضی بوده و ۲ درصد کاهش یافته بود. همچنین بودجه پیشنهادی برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک میلیارد و ۶۶۵ میلیون تومان بوده و برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات بیش از پنج میلیارد تومان است. در نهایت اینکه بودجه تعریف شده برای پارک‎های علم و فناوری ۲۰ میلیارد تومان و بودجه سازمان فضایی ایران حدود ۶میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان است.
تابناکتابناک15 ساعت قبل
جهرمی تاکید کرد: شهرداری تهران یکی از دستگاه‌های برتر در حوزه دولت الکترونیک است و امیدواریم تا پایان سال با هماهنگی‌های انجام شده تمامی قبوض کاغذی حذف و به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گیرد. آذری جهرمی ادامه داد: شهرداری توانسته تا اکوسیستم خوبی را در زمینه هوشمند سازی ایجاد کند و از کسب و کارهای استارت آپی حمایت کند. وی ادامه داد: وزارت ارتباطات شعار ندارد و در زمینه همکاری عمل کرد و امروز باید بر توسعه مشارکت بین دستگاهی بگذاریم تا هوشمندسازی تهران با سرعت حرکت کند. آذری جهرمی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز پنج‌شنبه هفته جاری یک سوپرایز در حوزه هوشمندسازی برای مردم دارد که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد و از شهرداری نیز می‌خواهیم به ما بپیوندند. وی ادامه داد: ما به عنوان یکی از لوکوموتیوهای هوشمندسازی با پست پلاس به این موضوع خواهیم پیوست.
تسنیمتسنیم17 ساعت قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز آخرین پیشرفت‌های شبکه ملی اطلاعات منطبق بر سند تبیین الزامات شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و گزارش پیشرفت اقدامات انجام گرفته به نمایندگان ارائه شد. عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه نمایندگان نیز دغدغه‌های خود را مطرح کردند، اظهار کرد: وزارت ارتباطات و دستگاه‌های متولی ایجاد کننده لایه‌های خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات باید تمام توان خود را به کار گیرند تا نقصان‌های مشاهده شده در این شبکه رفع شود. آذری جهرمی ادامه داد: علیرغم پیشرفت‌های حاصل شده در شبکه ملی اطلاعات اشکالاتی نیز در این شبکه وجود دارد که حل و فصل آن نیازمند برنامه ریزی‌های مناسب است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه با پیگیری شورای عالی فضای مجازی، مجلس و وزارت ارتباطات بسیاری از اشکالات موجود در شبکه ملی اطلاعات رفع می‌شود، تصریح کرد: از آنجا که در فصل بررسی بودجه ۹۹ هستیم باید اعتبارات لازم برای این امر پیش بینی شود تا نقصان شبکه ملی اطلاعات رفع شود. انتهای پیام/
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز18 ساعت قبل
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائخ گزارشی درباره میزان پیشرفت شکبه ملی اطلاعات در جلسه عصر امروز کمیسیون حضور یافت. وی افزود: آذری‌جهرمی در این جلسه عنوان کرد که «از من نخواهید تا به صورت درصدی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آماری به شما (نمایندگان) بدهم. وزیر همچنین گفت که در حال حاضر ۸۰ درصد اجرای شبکه ملی اطلاعات منطبق با ابلاغیات شورای عالی مجازی است. در ادامه ما در پاسخ به وزیر گفتیم که این مسئله را باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند که وزیر در پاسخ به ما گفت: این مسئله کار ما نیست. حسینی‌کیا بیان داشت: به اعتقاد بنده ایجاد زیرساخت‌ها از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات است و اگر پهنای باندی که به سایر پیام رسان‌ها داده می‌شود، به پیام رسان‌های داخلی بدهند این مشکل حل خواهد شد.
مهرمهر19 ساعت قبل
سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه حضور یافت و گزارشی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به نمایندگان ارائه کرد. وی گفت: آذری جهرمی در این جلسه تاکید کرد که ۸۰ درصد ابلاغیه‌ها درباره شبکه ملی اطلاعات را انجام داده است اما گفت که شبکه ملی اطلاعات هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته وزیر ارتباطات گفت که انجام ۸۰ درصد ابلاغیه‌ها در زمینه شبکه ملی اطلاعات به معانی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تا ۸۰ درصد نیست. حسینی کیا ادامه داد: طبق گفته آذری جهرمی در حاضر ۸۰ درصد اجرای شبکه ملی اطلاعات منطبق با ابلاغیه‌های شورای عالی فضای مجازی است. وی گفت: همچنین در این جلسه برخی از نمایندگان نسبت به عدم اهمیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیام رسان‌های داخلی انتقاد کردند که وزیر گفت: زیر ساخت‌های پیام رسان‌های داخلی ظرفیت این موضوع را ندارند و این مسئله کار ما نیست.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز20 ساعت قبل
سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» با حضور همراه اول در بخش نمایشگاهی و نشست‌های تخصصی آن برگزار می‌شود. سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» با همت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از فردا (دوشنبه ١٨آذر) به مدت دو روز آغاز به کار کرده و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهردار تهران مهمانان ویژه افتتاحیه این رویداد خواهند بود. اپراتور اول با هدف ارایه طرح‌ها و پروژه‌های هوشمندسازی و گسترش ارتباطات تجاری با سازمان‌های مرتبط در نمایشگاه جانبی این مراسم حضور داشته و پذیرای بازدیدکنندگان است. همچنین در حاشیه این رویداد، نمایشگاهی در فضایی بالغ بر ۱۵۰۰ متر مربع، با حضور شرکت‌های بزرگ تخصصی و سازمان هایی که در موضوعات مرتبط با شهر هوشمند خدمات و محصولی برای عرضه دارند، برگزار خواهد شد.
برترین‌هابرترین‌ها20 ساعت قبل
خبر سوپرایز روز پنجشنبه وزیر ارتباطات، نگرانی کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. شهروند: خبر سوپرایز روز پنجشنبه وزیر ارتباطات، نگرانی کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پیام خبرنگار «شهروند» گفت که سوپرایزش درباره اینترنت ملی نیست. در همین زمینه یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات به «شهروند» گفت: سورپرایز وزیر، اینترنت ملی نیست و اصولا نگرانی در این‌باره وجود ندارد. شبکه ملی اطلاعات در واقع به دنبال ایجاد زیرساخت هایی است که در مواقع ضروری استفاده شود.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین21 ساعت قبل
خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان اینکه وزیر ارتباطات گفته است «ایجاد زیر ساخت پیام‌رسان‌های داخلی وظیفه ما نیست» گفت: ایجاد زیرساخت‌ها از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و اگر پهنای باندی که به سایر پیام رسان‌ها داده می‌شود، به پیام رسان‌های داخلی بدهند این مشکل حل می‌شود. تصویر آرشیوی استوی افزود: آذری‌جهرمی در این جلسه عنوان کرد که «از من نخواهید تا به صورت درصدی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آماری به شما (نمایندگان) بدهم. وزیر همچنین گفت که در حال حاضر ۸۰ درصد اجرای شبکه ملی اطلاعات منطبق با ابلاغیات شورای عالی مجازی است. تصویر آرشیوی استوی اظهار داشت: همچنین در این جلسه برخی از نمایندگان نسبت به عدم اهمیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیام رسان‌های داخلی انتقاد کردند که البته آذری جهرمی در این جلسه گفت زیر ساخت پیام رسان‌های داخلی ظرفیت این موضوع را ندارند. در ادامه ما در پاسخ به وزیر گفتیم که این مسئله را باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند که وزیر در پاسخ به ما گفت: این مسئله کار ما نیست.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین23 ساعت قبل
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند با اشاره به تفاهم نامه‌ای که سال گذشته با شهرداری تهران در حوزه هوشمند سازی به امضا رسید، گفت: این تفاهم نامه یکی از فعال‌ترین تفاهم نامه‌های بین سازمانی بود و شهرداری تهران در یک سال گذشته عملکرد خوبی در این حوزه داشت. وی با بیان به اینکه شهرداری تهران در یک سال گذشته به API دولت الکترونیکی متصل شد، افزود: با این اتصال، محدوده مکانی اعلام شده توسط شهروندان در تماس با آتش نشانی و ۱۳۷ شناسایی می‌شود و مدت زمان حضور نیروهای امدادی کاهش یافته است. آذری جهرمی با اشاره به اینکه امروز ما نیازمند برنامه‌های هوشمند خارجی برای مسیریابی در شهر نیستیم، گفت: اپلیکیشن هایی مانند نشان و بلد با استفاده از توسعه فناوری، داده هایی قوی‌تر از اپراتور‌ها و شهرداری دارند و باید یاد بگیریم به عنوان دولت چگونه از این مجموعه‌ها اطلاعات بگیریم. وی افزود: در حال حاضر در سازمان تنظیم مقررات برای پایش کیفیت ارتباطات از استارت آپ‌های بخش خصوصی استفاده می‌شود. با بیان اینکه بزرگی به جایگاه نیست و به نوع کار و خدمتی است که انجام می‌شود، تصریح کرد: ما به عنوان سیاست گذار عرضه ارتباطات و فناوری اطلاعات بی نیاز نیستیم که برای ارائه خدمتی به مردم از بخش خصوصی اطلاعات دریافت کنیم. وی افزود: فضای استارت آپی امروز به جایی رسیده که احاطه، تخصص و تحلیل آمار قوی‌تری نسبت به ما دارند و باید با یک تغییر شیوه و نگرش از ظرفیت این بخش استفاده کنیم. آذری جهرمی با اشاره به اتصال موفق شهرداری تهران به API دولت الکترونیکی، تاکید کرد: امیدوارم شهرداری تهران نیز تا پایان سال بتواند به دستگاه هایی که قبوض کاغذی را حذف کرده‌اند بپیوندد. وی با تاکید به اینکه در حوزه مدیریت شهری هوشمند در یک سال گذشته شعار ندادیم و عمل کردیم، افزود: در این مدت از لایه زیرساخت این حوزه به لایه مشارکت بین دستگاهی رسیدیم و امسال تمرکز ما باید در مشارکت بین دستگاهی باشد چرا که مدیریت هوشمند شهری چیزی نیست که فقط کار شهرداری تهران باشد و هر دستگاهی در این فرآیند مسوولیت هایی دارد. وزیر ارتباطات تاکید کرد: شورای شهر باید مشوق هایی را برای تعاملات بین دستگاهی تصویب کند و شهرداری نیز به صورت فعال این موضوع را پیگیری کند. وی با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای پاسخگویی یک روزه به تمام درخواست‌های وارده، افزود: این کار به غیر از عرصه فناوری امکانپذیر نیست. وزیر ارتباطات عملکرد شهرداری تهران درباره آزادسازی دیتا را خوب معرفی کرد و گفت: در این حوزه جوانان اکوسیستم خوبی را در کنار شهرداری تشیکل داده‌اند. آذری جهرمی تصریح کرد: فناوری ضمن اینکه ساختارهای کهنه را متحول می‌کند، این ساختارها را نیز پیشرو می‌کند، مانند ساختار پست که با برنامه پست پلاس که در شرکت ملی پست ایران در حال انجام است و پست با این برنامه به پروژه هوشمند سازی شهری می‌پیوندد. وی افزود: تا پایان امسال ۲۰۰ موتور برقی، ۵۰ دوچرخه برقی و ۱۰ خودروی برقی در صورت رفع مشکل شماره گذاری با سیکل مدیریت هوشمند به چرخه ناوگان پست اضافه می‌شوند و این تحولی است که در مجموعه پست با برنامه پست پلاس پیش می‌رود. آذری جهرمی تصریح کرد: وزارت ارتباطات به عنوان یکی از لوکوموتیوها و کمک کنندگان شهر هوشمند با پست پلاس به هوشمند سازی شهری می‌پیوندد تا ثمرات آن به مردم تهران برسد. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه باید برای نسل آینده، محیط زیست و کره زمین فکر و عمل کنیم، تاکید کرد: چاره نداریم که در این حوزه عمل کنیم و نمی‌توانیم نسبت به آینده بی توجه باشیم و همین طور که کره زمین از گذشتگان به ما رسیده است باید ما نیز به آیندگاه تحویل دهیم. آذری جهرمی از برنامه‌ای غافلگیرانه در همین حوزه خبر داد که پنج شنبه آن را اعلام می‌کند.
صدا و سیماصدا و سیما23 ساعت قبل
خبر تکمیل می‌شود …به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در کمیسیون‌های تخصصی میزبان برخی از نمایندگان دولت و دیگر نهاد‌ها هستند. کمیسیون عمران مجلس با موضوع بررسی روش‌های مقابله با تحریم‌های حوزه عمرانی کشور، میزبان آقای سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و معاونان وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور و امور اقتصاد و دارایی است. آقای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با موضوع میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. کمیسیون فرهنگی مجلس هم میزبان امیردریادار سیاری و جمعی از مسوولان فرهنگی ورزشی ارتش است. در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نیز آقای اردکانیان وزیر نیرو جهت پاسخ به سوال نمایندگان حاضر شده است.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
خبرگزاری میزان- شهردار تهران گفت: در حوزه‌هایی که چالش‌های اصلی شهر محسوب می‌شوند مثل مدیریت پسماند از ظرفیت‌های شهر هوشمند حداکثر استفاده را کرده‌ایم و این مسیر با پیشبرد طرح مدیریت پسماند و طرح کاپ (کاهش پسماند‌های شهری) پیگیری خواهد شد. وی افزود: وظیفه ما در شهرداری تهران، علاوه‌بر ارائه خدماتی که از طریق ایجاد زیرساخت‌ها شکل می‌گیرند، ایجاد یک محیط کسب‌وکار امن برای استارتاپ‌ها و فعالان این حوزه است. لایحه‌ای را نیز به زودی به شورای‌شهر خواهیم برد که در قالب آن فضای مناسبی را برای شرکت‌های نوپا فراهم می‌کنیم. یکی اصلی‌ترین اقدامات این حوزه، تشکیل شورای راهبردی تهران هوشمند است که از اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار در این زمینه تشکیل شده و برنامه‌های مهمی در آن تصویب می‌شود. باید تلاش کنیم تا در عرصه‌های بین‌المللی اتفاقات خوب شهرمان را به درستی منعکس کنیم تا در رنکینگ‌های مناسب قرار بگیریم.
اقتصادنیوزاقتصادنیوز1 روز قبل
دبیر کل حزب اتحاد ملت ساعاتی بعد از این بیانیه، در ساختمان وزارت کشور حاضر شد و برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد. حضرتی در حال ثبت‌نام در محل وزارت کشور گفته بود: «به دستور کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی برای انتخابات مجلس یازدهم آمدم. ثبت‌نام پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت در انتخابات مجلسغلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز روز گذشته برای انتخابات مجلس آینده ثبت‌نام کرد. مجید انصاری، مصطفی میرسلیم و حسین مظفر نیز از دیگر از اعضای مجمع تشخیص هستند که برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کردند. عبدالرضا داوری، از دیگر نزدیکان احمدی‌نژاد که اخیرا نیز بازداشت‌شده است، نیز در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد.
خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
دبیر کل حزب اتحاد ملت ساعاتی بعد از این بیانیه، در ساختمان وزارت کشور حاضر شد و برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کرد. ثبت‌نام پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت در انتخابات مجلسغلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز روز گذشته برای انتخابات مجلس آینده ثبت‌نام کرد. مجید انصاری، مصطفی میرسلیم و حسین مظفر نیز از دیگر از اعضای مجمع تشخیص هستند که برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت‌نام کردند. صف طویل مدیران احمدی‌نژادهرچند از مدت‌ها قبل گمانه‌زنی‌هایی برای احتمال ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق در انتخابات مجلس و یا لیست دهی او مطرح‌شده بود، او برای انتخابات مجلس کاندیدا نشد. عبدالرضا داوری، از دیگر نزدیکان احمدی‌نژاد که اخیرا نیز بازداشت‌شده است، نیز در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد.
همشهریهمشهری1 روز قبل
شاید یکی از فعال‌ترین تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی همین بود که سال گذشته با شهرداری امضا کردیم که جا دارد از همکارانم در شهرداری تهران به این خاطر قدردانی کنم. اینها اقدامات بسیار ارزشمندی برای تکریم شهروندان، هوشمندسازی مدیریت و ایجاد کسب‌وکار است. وی ادامه داد: مدیریت شهری هوشمند از لایه زیرساخت گذشته و به لایه مشارکت بین‌دستگاهی رسیده‌ است. امسال سالی است که بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌های هوشمندسازی شهری که کار بسیار خوبی هم بود، باید بر تعاملات بین‌دستگاهی تمرکز شود. ما به عنوان یکی از لوکوموتیوها و پیگیران شهر هوشمند خودمان با پست‌پلاس به شهر هوشمند می‌پیوندیم.

به انتهای لیست رسیدید