پرخاشگری در خانواده

پرخاشگری در خانواده

تابناکتابناک3 ماه قبل
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رقیه نوری پور لیاولی روانشناس و مشاور در خصوص آثار مخرب پرخاشگری در خانواده و روابط زوجین اظهار کرد: با توجه به تاثیرات مخرب رفتار‌های پرخاشگرانه در خانواده و به خصوص رابطه زوجین باید به نکات مهمی توجه کنیم. این روانشناس گفت: در هنگام خشم ابتدا نشانه‌های آغازین و هشدار دهنده خشم بروز می‌کند، با شناخت این نشانه‌ها و کنترل آن‌ها می‌توان از شدت یافتن خشم جلوگیری کرد تغییرات بدنی همچون افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون، منقبض شدن عضلات، تغییر تنفس، مشت شدن دست‌ها و به هم فشردن دندان‌ها از نشانه‌های فیزیولوژیک خشم است. نوری پور با بیان اینکه به جای خشم و پرخاشگری، با استفاده از کلمات مناسب احساس خود را بیان کنید افزود: به عنوان مثال بیان کنید «زمانی که به قولت عمل نمی‌کنی، ناراحت می‌شوم». با بیان احساسات خود، زمینه مناسبی را برای حل مشکلی که چنین احساساتی را به وجود آورده است، فراهم می‌کنید. نوری پور خاطرنشان کرد: گذشت به معنای فراموش کردن مسئله نیست، بلکه گذشت به معنای رها کردن خود از خشم است.

به انتهای لیست رسیدید