پیام تسلیت

پیام تسلیت

اعتمادآنلایناعتمادآنلاین1 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگذشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. اعتمادآنلاین| سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
نامه‌نیورنامه‌نیور2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. به گزارش نامه نیوز، سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
آفتاب‌نیوزآفتاب‌نیوز2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگذشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
خبرآنلاینخبرآنلاین2 ساعت قبل
سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد. معنویتی که در شنونده هنگام اجرای دعا و مناجات وی ایجاد می‌شود متأثر از سبک و حس ویژه آن مرحوم است.
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز2 ساعت قبل
به گزارش مشرق، سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد. معنویتی که در شنونده هنگام اجرای دعا و مناجات وی ایجاد می‌شود متأثر از سبک و حس ویژه آن مرحوم است.
قدس آنلاینقدس آنلاین2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. قدس آنلاین؛ سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
خبر فوریخبر فوری2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
فردا نیوزفردا نیوز2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگذشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. خبرگزاری فارس: سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
الفالف2 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد. معنویتی که در شنونده هنگام اجرای دعا و مناجات وی ایجاد می‌شود متأثر از سبک و حس ویژه آن مرحوم است.
فارسفارس3 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان درپی درگشت استاد موسوی قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت مقام معظم رهبری رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. به گزارش خبرگزاری فارس؛ سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی قرآن در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدقاسم موسوی قهار اظهار داشت: استاد موسوی‌قهار در بین دعاخوانان، شخصیت برجسته و سرآمدی بود و رهبر معظم انقلاب هم عنایت ویژه‌ای به ایشان داشتند. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد.
برترین‌هابرترین‌ها5 ساعت قبل
معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر معظم انقلاب از تسلیت ایشان در پی درگذشت استاد موسوی‌قهار خبر داد و گفت: خدمت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. پس از دریافت خبر درگذشت ایشان که خدمت حضرت آقا رسیدم و این خبر را به ایشان دادم، مقام معظم رهبری متأثر شدند و برای مرحوم موسوی دعا کردند و فرمودند: از طرف من به خانواده ایشان تسلیت بگویید. رئیس شورای عالی قرآن در ادامه افزود: بنده هم پیام تسلیت حضرت آقا را به همسر مرحوم موسوی‌قهار رساندم و امروز هم حسب وظیفه، در مراسم تشییع پیکر ایشان شرکت کردم. مرحوم موسوی‌قهار دعا را متفاوت از سایرین اجرا می‌کرد. معنویتی که در شنونده هنگام اجرای دعا و مناجات وی ایجاد می‌شود متأثر از سبک و حس ویژه آن مرحوم است.
ایلناایلنا14 ساعت قبل
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاج عباس بهادری زاده پدربزرگوار شهیدان سرافراز امید، آرزو و مژگان بهادری زاده برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و همجواری با فرزندان شهیدش را مسالت کرد. به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت حاج عباس بهادری زاده پدربزرگوار شهیدان سرافراز «امید، آرزو و مژگان بهادری زاده» برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و همجواری با فرزندان شهیدش را مسالت کرد. متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است: انالله و انا الیه راجعوندرگذشت مرحوم حاج عباس بهادری زاده، پدر شهیدان سرافراز «امید، آرزو و مژگان بهادری زاده» موجب تاثر و تالم خاطر شد. ایجانب مصیبت وارده را به مردم شهید پرور استان خوزستان به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند سبحان برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم. حسن روحانیرئیس جمهوری اسلامی ایران
ایمناایمنا1 روز قبل
به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان؛ حسین آقاجانی یکی از پژوهشگران و اساتید پیشکسوت در حوزه مرمت و کاشی روز گذشته از درگذشت و به همین مناسبت فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در طی پیام تسلیتی، درگذشت این پژوهشگر و استاد پیشکسوت را تسلیت گفت. باسمه تعالیانالله و انا الیه راجعونهمزمان با انتشار خبر درگذشت یکی از فرزانگان و شیفتگان معماری اصیل ایران اسلامی و مرمتگر برجسته آثار تاریخی، استاد حسین آقاجانی اصفهانی، باعث تاسف و تالم بسیار گردید. این استاد فرزانه در طول حیات پرثمر خویش و در طول بیش از پنجاه سال فعالیت ارزشمند، خدمات ارزنده‌ای در عرصه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی به انجام رسانید، همچنین دانش افزایی در حوزه معماری سنتی و انتقال تجربیات ارزنده خویش به پژوهشگران آن حوزه، از خود به یادگار گذاشت که همین‌ ره ‌توشه، راز جاودانگی اوست. بدینوسیله اینجانب و همکاران اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، عمیقا فقدان این چهره فرهیخته و ارزشمند را تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند منان، علو درجات آن مرحوم را مسئلت و برای خانواده و خویشان معزز آن مرد سفر ‌کرده، شکیبایی و سلامتی را از پیشگاه خدا طلب می‌نمائیم. فریدون الله یاریمدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان
صدا و سیماصدا و سیما1 روز قبل
رئیس بنیاد شهید با صدور پیامی درگذشت «حاج‌آقا عباس بهادری زاده» پدر شهیدان «امید، مژگان و آرزو بهادری زاده» را تسلیت گفت. مرحوم «حاج‌آقا عباس بهادری زاده» پدر شهیدان سرافراز «امید، مژگان و آرزو بهادری زاده» پس از سال‌ها صبر و بردباری، ندای حق را لبیک گفت و به‌سوی معبود خویش شتافت. به روح این سفرکرده به ملکوت و ارواح تابناک فرزندان شهیدش درود می‌فرستم. ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفرکرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت دارم. ان شاء الله روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار گردد.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج مداحان، مسئول سازمان بسیج مداحان کشور در پی رحلت مداح و قاری انقلابی مرحوم سیدقاسم موسوی قهار پیام تسلیت صادر کرد. بیشتر بخوانید: برای مشاهده آخرین اخبار پیرامون تشییع پیکر سیدقاسم موسوی قهار اینجا کلیک کنیدمتن این تسلیت به شرح ذیل میباشد: بسم الله الرحمن الرحیمإنا لله و إنا الیه راجعونرحلت مداح و قاری انقلابی مرحوم سیدقاسم موسوی قهار رحمة الله علیه موجب تأسف و تأثر گردید. آن ستایشگر و مجاهد انقلابی یکی از بزرگان جامعه مذهبی و دینی بود که با نوای دلنشین و ذکر دعا و مناجات، زحمات فراوانی را متقبل گردید. خدمات شایسته ایشان در عرصه ستایشگری اهل بیت علیه السلام و مراکز دینی و فرهنگی در راستای حفظ اصول و ارزش‌های اسلامی، در خاطره‌ها همیشه باقی خواهد ماند. اینجانب درگذشت این فقید سعید را به جامعه ستایشگران و هیآت مذهبی کشور و شاگردان و دوستداران ایشان بخصوص خانواده محترم مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم و غفران و مزید رحمت الهی را برای آن مرحوم مسألت می‌نمایمیوسف ارجونیمسئول سازمان بسیج مداحان و مدیران هیآت مذهبی کشورانتهای پیام/
خبرآنلاینخبرآنلاین1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است: «بسم‌ ­الله الرحمن الرحیمانالله و اناالیه راجعونخبر درگذشت ذاکر اهل­‌بیت علیهم‌­السلام و قاری و مناجات‌خوان صاحب سبک، مرحوم سیدقاسم موسوی قهار، پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب تألم و تأثر شد. نوای دلنشین آن زنده یاد، برای سال­‌های طولانی، همنشین دل‌­های انسان­‌های خداجو و صدای گرم او، زینت‌بخش سفره­‌های سحری شب زنده‌­داران ماه مهربانی بود. اینجانب فقدان این خادم قرآن‌ کریم و شیفته اهل­‌بیت عصمت و طهارت علیهم­‌السلام را به عموم هموطنان و جامعه دینی و قرآنی کشور و خانواده آن مرحوم صمیمانه تسلیت می­‌گویم و از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و علو درجات و همنشینی با اولیاء­الله برای آن عزیز سفر کرده و صبر و اجر برای بازماندگان معزز خواستارم.» ۲۴۱۲۴۱
مهرمهر1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام آورده است: «خبر درگذشت ذاکر اهل­‌بیت علیهم‌السلام و قاری و مناجات‌خوان صاحب سبک، مرحوم سیدقاسم موسوی قهار، پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب تألم و تأثر شد. موسوی قهار متولد ۱۳۲۵ در شهر خمین بود و پدرش در سلک روحانیت بود و سید قاسم از دوران نوجوانی همراه پدر در مسجد دعاخوانی می‌کرد و بعد از انقلاب برای خواندن دعا و مناجات به رادیو دعوت شد. وی در سال‌های پس از انقلاب و به واسطه فعالیت بیشتر، در تهران و مدتی در بومهن زندگی می‌کرد. دعای سحر یکی از ادعیه‌ای بود که او بارها آن را خواند و سال‌هاست که از صدا و سیما پخش می‌شود. مراسم تشییع پیکر سید قاسم موسوی قهار مداح و مناجات خوان دعای سحر امروز (سه‌شنبه) تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به خاک سپرده می‌شود.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام آورده است: «خبر درگذشت ذاکر اهل­‌بیت علیهم‌السلام و قاری و مناجات‌خوان صاحب سبک، مرحوم سیدقاسم موسوی قهار، پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب تألم و تأثر شد. وی در سال‌های پس از انقلاب و به واسطه فعالیت بیشتر، در تهران و مدتی در بومهن زندگی می‌کرد. دعای سحر یکی از ادعیه‌ای بود که او بارها آن را خواند و سال‌هاست که از صدا و سیما پخش می‌شود. مراسم تشییع پیکر سید قاسم موسوی قهار مداح و مناجات خوان دعای سحر امروز (سه‌شنبه) تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به خاک سپرده می‌شود. انتهای پیام/
ایسناایسنا1 روز قبل
رئیس مرکز امور قرآنی مهدی قره‌شیخلو در پی ضایعه درگذشت استاد سیدقاسم موسی‌قهار مناجات خوان آستان کبریایی و مداح پیشکسوت پیامی صادر کرد. به گزارش ایسنا، مهدی قره‌شیخلو در پی درگذشت استاد سیدقاسم موسی‌قهار مناجات خوان آستان کبریایی و مداح پیشکسوت پیامی صادر کرد که به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخبر درگذشت اندوهناک استاد سید قاسم موسوی‌قهار، مناجات‌خوان آستان کبریایی و مداح پیشکسوت موجب تأسف و تأثر جامعه قرآنی کشور گردید. ایشان عمر پربرکت خویش را صرف مدح خاندان اهل بیت عصمت وطهارت نمود و همواره نام او درخشان وصدای دلنشین او ماندگار باقی خواهد ماند. اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه قرآنی، مداحان، مبتهلان وخانواده ایشان، غفران و علو درجات برای آن فقید سعید از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. انتهای پیام
ایسناایسنا1 روز قبل
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت موسوی قهار از ذاکران اهل­‌بیت علیهم­‌السلام را تسلیت گفت. به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است: «بسم‌ ­الله الرحمن الرحیمانالله و اناالیه راجعونخبر درگذشت ذاکر اهل­‌بیت علیهم ­السلام و قاری و مناجات‌خوان صاحب سبک، مرحوم سیدقاسم موسوی قهار، پس از تحمل دوره سخت بیماری موجب تألم و تأثر شد. نوای دلنشین آن زنده یاد، برای سال­‌های طولانی، همنشین دل‌­های انسان­‌های خداجو و صدای گرم او، زینت­‌بخش سفره­‌های سحری شب زنده‌­داران ماه مهربانی بود. اینجانب فقدان این خادم قرآن کریم و شیفته اهل­‌بیت عصمت و طهارت علیهم­‌السلام را به عموم هموطنان و جامعه دینی و قرآنی کشور و خانواده آن مرحوم صمیمانه تسلیت می­‌گویم و از درگاه خداوند متعال رحمت واسعه و علو درجات و همنشینی با اولیاء­الله برای آن عزیز سفر کرده و صبر و اجر برای بازماندگان معزز خواستارم. » انتهای پیام
خوزستان آنلاینخوزستان آنلاین1 روز قبل
پیام خوزستان - اهواز - تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر در اهواز به مصاف تیم پارس جنوبی رفت که این دیدار با حاشیه‌هایی همراه بود. در این دیدار بیش از یک هزار هوادار تیم فولاد از نزدیک نظاره‌گر بازی بودند همچنین تعداد یکصد نفر از هواداران پارس جنوبی در ورزشگاه شهدای فولاد حضور داشتند. همچنین مهدی تارتار سرمربی نفت مسجدسلیمان از جایگاه وی آی پی بازی تیم پارس جنوبی را آنالیز می‌کرد. پس از پایان بازی هواداران تیم فولاد که از نتیجه بازی و سومین برد خانگی این تیم راضی بودند بازیکنان تیم فولاد را تشویق کردند. دیدار تیم‌های فولاد و پارس جنوبی در ورزشگاه شهدای فولاد با نتیجه یک بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.
فارسفارس1 روز قبل
درپی درگذشت استاد سید قاسم موسوی قهار نهاد‌های مختلف قرآنی و مذهبی در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت این مداح و ادعیه‌خوان پیشکسوت را تسلیت گفتند. به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس؛ درپی درگذشت استاد سید قاسم موسوی قهار نهاد‌های مختلف قرآنی و مذهبی در پیام‌های جداگانه‌ای درگذشت این مداح و ادعیه‌خوان پیشکسوت را تسلیت گفتند. مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریهبسم الله الرحمن الرحیمخبر درگذشت اندوهناک استاد سید قاسم موسوی‌قهار، دعاخوان و مداح پیشکسوت موجب تأسف و تأثر جامعه قرآنی کشور گردید. مهدی قره‌شیخلورئیس مرکز امور قرآنیاتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترتارتحال استاد موسوی قهار، قلوب مؤمنین و قرآنیان کشور را متاثر و اندوهگین کرد. بدینوسیله اتحادیه موسسات و تشکل‌های فرهنگی قرآن و عترت کشور رحلت استاد موسوی قهار را به عموم جامعه قرآنی کشور و مردم عزیز و دیندار ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کند.
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 روز قبل
انا لله و انا الیه راجعونبیشتر بخوانید: برای مشاهده تازه‌ترین اخبار معلونت سیما اینجا کلیک کنیدوداع با پیرغلام اهل بیت (ع) و مناجات خوان بزرگ که صاحب صدایی خدایی و به یادماندنی بود، دردی جانکاه و تأثر برانگیز است. صدای دل انگیز مرحوم سیدقاسم موسوی قهار با بهترین و ناب‌ترین لحظات زندگی مردم ایران که همان راز و نیاز با پروردگار یکتاست، همراه بوده است؛ خیلی از ما، اوقات مبارک سحر و افطار ماه مبارک رمضان را با مناجات خوانی وی می‌گذرانیم، اما نامی از وی مطرح نبود، چراکه او هنرش را در خدمت خدا و ارزش‌های الهی قرار داده بود.
تسنیمتسنیم1 روز قبل
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی میرباقری معاون سیما در پیامی درگذشت سیدقاسم موسوی قهار، پیر غلام اهل‌بیت و مناجات‌خوان را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت به شرح زیر است: انا لله و اناالیه راجعونوداع با پیرغلام اهل بیت و مناجات‌خوان بزرگ که صاحب صدایی خدایی و به یادماندنی بود، دردی جانکاه و تأثر برانگیز است. از افتخارات صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز این است که واسطه رساندن صدای وی به مردم در لحظات عرفانی و ملکوتی بود. استاد سیدقاسم موسوی قهار مداح و مناجات خوان مطرح کشور سحرگاه امروز، ۱۸ آذرماه به دیار باقی شتافت و پیکرش فردا سه‌شنبه ۱۹ آذرماه تشییع می‌شود. انتهای پیام/
ایلناایلنا2 روز قبل
ولیعهد سعودی در پی حادثه تیراندازی خلبان سعودی به همکاران آمریکایی خود در پایگاه نظامی فلوریدا به رئیس جمهوری این کشور تسلیت گفت و با خانواده­‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی شب گذشته- یکشنبه- طی تماس تلفنی در پی حادثه تیراندازی خلبان سعودی در پایگاه نظامی فلوریدا به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تسلیت گفت و پیام همدردی مردم عربستان با خانواده‌­های قربانیان این حادثه را به وی ابلاغ کرد. بن سلمان در این گفت‌وگو بر پایبندی عربستان به همکاری با آمریکا برای پیشگیری از تکرار چنین حوادث وحشتناکی تأکید کرد. ترامپ نیز به نوبه خود از همکاری ولیعهد سعودی در روند تحقیقات و ادامه شراکت دو طرف تقدیر و تشکر کرد. دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) روز گذشته- یکشنبه- اعلام کرد که بازرسان معتقدند یک افسر نیروی دریایی عربستان به تنهایی عامل حمله به پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا بوده است.
جام نیوزجام نیوز2 روز قبل
به گزارش جام نیوز، در اغتشاشات اخیر، فتنه گران همچون گذشته سعی کردند با پروژه کشته سازی، علیه ایران فضاسازی کرده و مردم را به آشوب و اغتشاش تحریک کنند. یکی از افرادی که رسانه‌های ضد ایرانی از او به عنوان یکی از کشته‌های اغتشاشات نام بردند، دختر ۱۴ ساله‌ای بود به نام نیکتا اسفندانی. اما بعد از مصاحبه پدر نیکتا، رسانه‌های ایران ستیز بر دروغ خود اصرار کردند و این بار در فضای مجازی صفحه‌ای به نام او راه اندازی کرده و مدعی شدند که خانواده نیکتا کشته شدن دخترشان را تایید کردند! گردانندگان این صفحه با ادعای دروغ پرداخت پول برای دریافت پیکر دخترشان، خواهان کمک مالی شده و جالب اینجاست که درخواست کرده‌اند کمک به صورت بیت کوین (پول مجازی) باشد. موضوعی که واکنش این سلطنت طلب را هم در پی داشته و خواهان لایو از گردانندگان این صفحه شده است؛ حال باید منتظر ماند و دید گردانندگان این صفحه فضای مجازی لایو منتشر خواهند کرد.
تسنیمتسنیم2 روز قبل
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم عشرت مینا مادر مکرمه شهیدان گرانقدر «سیدعلی محمد، سیدمحمد مهدی و سید محمدجواد فرصتیان» اظهار داشت: این مادر فداکار و مؤمنه، سرمایه بی‌بدیل و افتخاری ماندگار بوده و همواره در یاد و خاطره مردم قدرشناس این مرز و بوم خواهد ماند. متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است: انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت حاجیه خانم عشرت مینا، مادر مکرمه شهیدان گرانقدر «سیدعلی محمد، سیدمحمد مهدی و سید محمدجواد فرصتیان» موجب تأثر خاطر شد. این مادر فداکار و مؤمنه که با صبر و استقامت و بندگی خالصانه خدا، فرزندان رشید خود را در راه پاسداری از انقلاب و سربلندی اسلام تقدیم کرد، سرمایه بی‌بدیل و افتخاری ماندگار بوده و همواره در یاد و خاطره مردم قدرشناس این مرز و بوم خواهد ماند. اینجانب مصیبت وارده را به مردم شریف استان فارس و خانواده گرامی ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم. حسن روحانیرئیس جمهوری اسلامی ایرانانتهای پیام/
انتخابانتخاب3 روز قبل
مراسم تشییع نصرت کریمی (هنرمند تئاتر و سینما) از مقابل خانه سینما شماره دو برگزار شد. مراسم تشییع نصرت کریمی (بازیگر، کارگردان سینما و مجسمه‌ساز) با حضور جمعی از اهالی سینما و تئاتر، خانواده هنرمند و اهالی رسانه از محل ساختمان شماره دو خانه سینما با اجرای مهرداد اسکویی برگزار شد. او با اشاره به نقش نصرت کریمی در تئاتر عروسکی ایران تصریح کرد: آقای کریمی؛ شما آنجا نیستید اما در قلب و ذهن ما هستید. همیشه می‌گفتی مهرداد، اگر پروین (همسر نصرت کریمی) نبود ۱۰-۱۵ سال قبل رفته بودم و حالا ما ممنونیم پروین خانم که نقاش و انیماتور بودی اما همه اینها ‌را گذاشتی کنار و برای مراقبت از نصرت کریمی، ماندانا و مازیار و بابک وقت صرف کردی. ما مدیون مادرم هستیم و امروز همراهش هستیم تا غصه نخورد. ‌بابک کریمی (سینماگر) و فرزند دیگر نصرت کریمی هم گفت: نصرت کریمی با وجود جایگاهی که در هنر داشت، همیشه پدر ما بود.
افکارنیوزافکارنیوز4 روز قبل
افکارنیوز، به گزارشحسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور با صدور پیامی، حادثه انفجار کپسول گاز مایع و جان باختن ۱۱ تن از هموطنانمان در شهرستان سقز را تسلیت گفت. اخبار سیاسی- متن پیام دکتر امیری به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمانالله وانا الیه راجعونخبر حادثه‌ی ناگوار و تاثر انگیز جان باختن ۱۱ هموطن هم زبان کرد و مجروح شدن تعدادی دیگر که در پی انفجار گاز در یک مراسم عروسی در شهرستان سقز استان کردستان اتفاق افتاد، موجب اندوه قلبی فراوان گردید. این مصیبت و غم سوزناک را با قلبی لبریز از اندوه، به بازماندگان و بستگان محترم و نیز عموم مردم شریف شهرستان سقز تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند سبحان جل و علا برای درگذشتگان، علو درجات و غفران واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم. حسینعلی امیریمعاون امور مجلس رئیس جمهور
مشرق‌نیوزمشرق‌نیوز4 روز قبل
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در پیام تسلیت جانباختگان سقزی آمده است: حادثه دردناک آتش‌سوزی در مراسم جشن در شهر سقز که منجر به جان‌باختن و مجروحیت تعدادی از هموطنان عزیز کرد شده، موجب تاثر و تالم فراوان شد. این مصیبت تلخ را به مردم شریف استان کردستان و شهرستان سقز به خصوص خانوادههای داغدار صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ برای مصدومان شفای عاجل و برای درگذشتگان رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت می‌کنم. شب گذشته در تالار عروسی مانگه‌شه‌و در سقز در اثر نشت گاز از شیلنگ بخاری آتش‌سوزی رخ داد که در این حادثه ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۴۹ نفر نیز مصدوم شدند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است. علی ربیعی سخنگوی دولت هم در پیامی این ضایعه دردناک را تسلیت گفته است.

به انتهای لیست رسیدید