اخبار کشتی فرنگی - آخرین و مهم ترین اخبار کشتی فرنگی از خبرگزاری‌های ایران | خبری
کشتی فرنگی

کشتی فرنگی

خبر ورزشیخبر ورزشی1 ماه قبل
به گزارش خبرورزشی، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روز‌های ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به ساعت ایران به شرح زیر است: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان
ایران ورزشیایران ورزشی3 هفته قبل
مسابقاتی که بعد از مدت‌ها محمد بنا سرمربی افتخار آفرین کشتی فرنگی در کنار این تیم قرار گرفته تا یک گام مهم برای بازگشت به دوران پر افتخار کشتی فرنگی بردارد. در دوروزی که مسابقات کشتی فرنگی در چین برگزار می‌شود، کشتی فرنگی ۱۰ قهرمان را به روی تشک می‌فرستد تا همانند کشتی آزاد با اقتدار به عنوان قهرمانی برسند. این کشتی گیران که در روز نخست به میدان می‌روند از امیدهای اصلی موفقیت کشتی فرنگی هستند. کشتی فرنگی ایران چند سال است که اوضاع احوال خوبی ندارد اما امروز می‌توان به خروج از این وضعیت امید داشت. این بررسی نشان می‌دهد که کشتی فرنگی ایران به شدت از رقبای خود در آسیا عقب مانده و جبران این عقب ماندگی به این آسانی‌ها ممکن نیست.
موجموج1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری موج، برنامه رقابت‌های کشتی بازی‌‌های المپیک ۲۰۲۰ که روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه شنبه ۱۴ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنج شنبه ۱۶ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماه: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان
میزان‌آنلاینمیزان‌آنلاین1 ماه قبل
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روز‌های ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به ساعت ایران به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه شنبه ۱۴ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنج شنبه ۱۶ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماه: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانانتهای پیام/
ورزش۳ورزش۳1 ماه قبل
به گزارش ورزش سه و به نقل از ایسنا، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به ساعت ایران به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه شنبه ۱۴ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنج شنبه ۱۶ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماه: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان
مهرمهر1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به ساعت ایران به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه شنبه ۱۴ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنج شنبه ۱۶ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماه: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان
ایسناایسنا1 ماه قبل
برنامه رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو اعلام شد. به گزارش ایسنا، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال آینده (۱۳۹۹) در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به ساعت ایران به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه شنبه ۱۴ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنج شنبه ۱۶ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماه: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماه: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۷:۳۰: رقابت‌های شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانانتهای پیام
ایمناایمنا1 ماه قبل
به گزارش ایمنا، مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۹۸ در سالن A ماکوهاری مسی برگزار می‌شود. برنامه این رقابت‌ها به وقت ایران به شرح زیر است: یکشنبه ۱۲ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های مقدماتی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زناندوشنبه ۱۳ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنانسه‌شنبه ۱۴ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های نیمه نهایی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنانچهارشنبه ۱۵ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنانپنجشنبه ۱۶ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های شانس مجدد اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های نیمه‌نهایی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنانجمعه ۱۷ مردادماهساعت ۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۹ – رقابت‌های شانس اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنانساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه - رقابت‌های نیمه نهایی اوزان اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنانشنبه ۱۸ مردادماهساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه – رقابت‌های شانس مجدد، رده‌بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان
خبر ورزشیخبر ورزشی1 ماه قبل
قهرمان کشتی برتر تمام ادوار ایران یک مدال طلای المپیک و ۶ مدال طلای جهان در سبک‌وزن دارد. محمد بنا به دنبال موفقیت‌های خود به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان انتخاب شد و او را معمار کشتی فرنگی می‌شناسند. حال یک فرصت دیگر پیش آمده است تا محمد بنا کشتی فرنگی ایران را به جمع سه تیم برتر دنیا برساند، اگر تغییر و تحولات کشتی در سطح مدیریت اجازه دهد. کشتی فرنگی جهان از سال ۱۹۰۴ برگزار می‌شود و مسابقه‌ای طولانی را برای خود به تحریر درآورده است. نسل امروز کشتی فرنگی ما با محمد بنا به بازی‌های قهرمانی آسیا می‌رود تا در مسیر برنامه‌های این مربی قرار گیرد و استراتژی کشتی فرنگی ما به تعریف موقعیت امروزی جهان برسد.
ایرناایرنا1 ماه قبل
دوشنبه ۱۳ مرداد: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: شانس مجدد ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۷۶ کیلوگرم زنان و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان. ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: نیمه نهایی وزن‌های ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۲ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی و ۶۸ کیلوگرم کشتی زنان. ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: نیمه نهایی وزن‌های ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۷ کیلوگرم کشتی زنان. جمعه ۱۷ مرداد: ساعت ۶:۳۰ تا ۹: شانس مجدد وزن‌های ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات مقدماتی ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان. ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۷:۳۰: نیمه نهایی وزن‌های ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۰ کیلوگرم کشتی زنان و مسابقات فینال و رده بندی ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۳ کیلوگرم کشتی زنان.
صدا و سیماصدا و سیما2 ماه قبل
تمر ینات مشترک تیم‌های ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) و بزرگسال، امروز در خانه کشتی عبداله موحد پیگیری شدبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ مرحله چهارم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به صورت مشترک با حضور کشتی گیران زیر ۲۳ سال (امید) در خانه کشتی عبداله موحد پیگیری شد که این تمرینات با حضور ۴۲ فرنگی کار بزرگسال و امید و کادر‌های فنی آن‌ها به صورت مشترک برگزار می‌شود. تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان تا ۲۶ اسفند ادامه دارد. همچنین مرحله پنجم این اردو از ۶ فروردین در خانه کشتی پیگیری می‌شود و فرنگی کاران بزرگسال تا زمان اعزام به رقابت‌های آسیایی چین یک مرحله اردوی دیگر نیز پس از مرحله پنجم برگزار خواهند کرد. تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که اول و دوم فروردین در مغولستان برگزار می‌شود، آماده می‌کنند، همچنین فرنگی کاران بزرگسال نیز تمرینات خود را زیر نظر محمد بنا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که ۳ تا ۸ اردیبهشت در چین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.
اعتمادآنلایناعتمادآنلاین4 ماه قبل
سبزعلی خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر که کشتی‌ها را می‌بینیم اصلا فن فرنگی نمی‌زنند، در صورتی که کشتی فرنگی بسیار زیبا است و فنون زیبایی دارد. من در جایگاهی هستم که می‌توانم به کشتی کمک کنم اما هیچ وقت از من کمکی نخواستند. مگر من در کشتی فرنگی صاحب عنوان نبودم؟ سنگین وزن سابق تیم‌ ‌ملی کشتی فرنگی، افزود: در حال‌ حاضر به باشگاه کشتی در کهریزک می‌روم و به بچه‌های بی‌ضاعت از ساعت هفت تا ۱۰ شب تمرین کشتی می‌دهم. الان مدرک ممتاز مربیگری می‌خواهند اما می‌گویند باید هیات کشتی شهر ری به هیات کشتی تهران و از آن جا به فدراسیون نامه بزنند تا من را راه بدهند. حتی برای کمک به کشتی و تیم‌ ‌ملی حاضرم بگویند بیا آبدارچی شو به کشتی‌گیران کمک کن.
مهرمهر4 ماه قبل
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان کشور قرار است در قم برگزار شود و طبق برنامه ریزی مشترک فدراسیون کشتی و هیئت کشتی استان قم این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از سراسر کشور در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود. بر این اساس، آینده سازان کشتی فرنگی ایران طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ بهمن در قم با هم مسابقه می‌دهند و نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان را کسب می‌کنند و برای ملی پوش شدن تلاش خواهند کرد. قم در حالی میزبان این مسابقات می‌شود که سال گذشته از مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام در رده نوجوانان میزبانی کرد و اکنون میزبان یک رویداد داخلی است. این در شرایطی است که کشتی قم در رده‌های سنی پایه در بخش فرنگی قهرمانان خوشنامی را تربیت کرده است. کشتی فرنگی قم امسال در لیگ برتر بزرگسالان کشور حاضر بود و تیم شهدای مدافع حرم قم در این مسابقات در جمع تیم‌های برتر قرار گرفت که البته به دلیل نبود حامی مالی از حضور در مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان کناره گیری کرد.
ایرناایرنا5 ساعت قبل
این پیشکسوت کشتی ایران در خصوص تخریب برخی کاندیداهای انتخابات فدراسیون گفت: کشتی در بین مردم به پهلوانی و اخلاق معروف است و برخی کاندیداها با تخریب دیگران خودشان را تخریب می‌کنند. دبیر اسبق فدراسیون کشتی ادامه داد: وقتی موفقیتی در کشتی به دست می‌آید باید افتخار کنیم اما این موفقیت نباید مقطی باشد. با توجه به اهمیت موضوع وزارت ورزش نیز باید از کاندیداها برنامه بخواهد و اعضا مجمع نیز باید به برنامه رای بدهند نا به فرد. وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره استاد حشمت الله کهندل پدر کشتی فرنگی ایران گفت: استاد کهندل زحمات زیادی برای کشتی فرنگی کشید و بنیانگذار کشتی فرنگی در کشور بود و حتی ما را از کشتی آزاد به فرنگی آورد. این استاد کشتی با عشق و بدون هیچ چشمداشتی در این رشته فعالیت می‌کرد.
خبر فوریخبر فوری3 ماه قبل
رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی از برگزاری سومین دوره مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی محلات شهرداری مشهد خبر داد. مسعود ریاضی اظهار داشت: سومین دوره مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی محلات شهرداری مشهد یادواره پهلوان عباس گلمکانی، با مشارکت شهرداری منطقه ۲ و هئیت کشتی مشهد از بیست و هفتم دی ماه آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است. وی با اشاره به تفاوت برگزاری این دوره با سال گذشته، گفت: اهمیت دادن به کشتی فرنگی و اضافه شدن مسابقات کشتی فرنگی در این دور از مسابقات وجه تمایز برگزاری مسابقات به نسبت سال‌های گذشته است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: موفقیت در کشتی نونهالان و نوجوانان در حالی است که در کشتی بزرگسالان وضعیت خوبی حاکم نیست و اگر نحوه برنامه ریزی کشتی نونهالان در کشتی بزرگسالان تداوم می‌یافت، وضعیت کشتی بزرگسالان نیز پرافتخار بود. رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی با اشاره به برپایی جام خراسان بزرگ گفت: این جام به صورت بین المللی در بین کشورهای فارسی زبان در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود علاوه بر کشتی آزاد، کشتی محلی نیز اضافه شود.
ایرناایرنا4 هفته قبل
رئیس هیات کشتی استان گیلان روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی فدراسیون کشتی، ۳۱ کشتی گیر به اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان دعوت شدند که از این تعداد، ۲ کشتی گیر از این استان است. نقی هدایتی افزود: بر این اساس و طبق اعلام فدراسیون کشتی، مهدی احدی زناب کشتی گیر شایسته گیلانی در وزن ۴۵- کیلوگرم به همراه کشتی گیرانی از استان‌های قم و خوزستان در این وزن به اردوی تیم ملی دعوت شد. وی ادامه داد: همچنین فربد سیرتی دیگر کشتی گیر شایسته گیلانی به همراه ۲ کشتی گیر مازندرانی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور دعوت شد. وی بیان کرد: علاوه بر حضور این دو کشتی گیر شایسته گیلانی، مهرداد کاظمی نیز از این استان به عنوان مربی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور حضور خواهد یافت. هدایتی در ادامه اظهار کرد: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از روز سه شنبه (فردا) سوم اردیبهشت ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی تختی شهر ارومیه آغاز می‌شود که کشتی گیران حاضر به مدت ۱۰ روز زیرنظر مربیان تمرین می‌کنند.
خبر فوریخبر فوری2 ماه قبل
مسابقات هفت وزن کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا برگزار شد. هفت وزن مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا برگزار شد. محسن نژاد در کشتی سوم مقابل شارشنبکو از قرقیزستان ۴ بر صفر شکست خورد. مسابقات به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان باید با تمامی حریفان وزن خود کشتی بگیرند. مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال آسیا اول و دوم فروردین ماه در اولان باتور مغولستان برگزار می‌شود.
ایرناایرنا3 ساعت قبل
رئیس هیات کشتی استان روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور از چهارم خرداد ماه سال جاری با حضور زبده‌ترین ورزشکاران این رشته در تهران برپا می‌شود که مهدی احدی زناب و فربد سیرتی از گیلان نیز در این اردو حضور می‌یابند. نقی هدایتی افزود: بر این اساس و طبق اعلام فدراسیون کشتی، در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی احدی زناب کشتی گیر ملی پوش و شایسته استان به همراه کشتی گیرانی از قم و خوزستان در این وزن حضور می‌یابند. وی بیان کرد: همچنین در وزن ۵۵ کیلوگرم فربد سیرتی دیگر کشتی گیر گیلانی که سابقه حضور در تیم ملی را دارد، به همراه یک کشتی گیر از مازندران در وزن ۵۵ کیلوگرم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان دعوت شد. رئیس هیات کشتی استان اضافه کرد: نفرات دعوت شده به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور باید به مدت ۱۰ روز زیر نظر مربیان تیم ملی در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران تمرین کنند. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور خود را برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا و نوجوانان جهان آماده می‌کند.
افکارنیوزافکارنیوز1 ماه قبل
افکارنیوز، به گزارش۲۸۸ کشتی گیر در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و زنان در رقابت‌های کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به میدان می‌روند. در مجموع در ۶ وزن المپیکی رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و زنان در هر رشته ۹۶ کشتی گیر (۱۶ نفر در هر وزن) در رقابت‌های کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به میدان می‌روند. این مسابقات روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۹۹ برگزار خواهد شد.
عصر ایرانعصر ایران3 هفته قبل
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۴ طلا و ۳ برنز و اختلاف ۲ امتیازی با ازبکستان به عنوان قهرمانی آسیا رسید. به گزارش ایسنا، در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ در چین، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۴ مدال طلای محمدرضا گرایی در ۷۲، سعید عبدولی در ۸۲، حسین نوری در ۸۷ و امیر قاسمیمنجزی در ۱۳۰ کیلوگرم و ۳ برنز سامان عبدولی در ۶۳، محمدعلی گرایی در ۷۷ و مهدی علیاری در ۹۷ کیلوگرم و با مجموع ۱۶۵ امتیاز بر سکوی اول آسیا قرار گرفت. ازبکستان با ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز و ۱۶۳ امتیاز در جایگاه دوم آسیا قرار گرفت.
صدا و سیماصدا و سیما1 ماه قبل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتیپویا دادمرز، علی نوربخش، میلاد رضانژاد، رضا مردی، امید آرامی، سعید ارجمندی، شاهین بداغی، محمدرضا مختاری، بهرام معروف خانی، محمدرضا رستمی، عارف حبیب اللهی، محمد امین احمدپور، محمد ناقوسی، مهران سعادتی فر، حسین فروزنده، علیرضا مرادی، حسن فروزنده، ابوالفضل شریعتی، سعید حسین پور، حامد عبدولی، وحید دادخواه، ابوالفضل سید مهدوی، علی اکبر یوسفی و نویداله قلی نوه سینفراتی هستند که با نظر حمید باوفا سرمربی تیم در این اردو حضور دارند.

مسابقات بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی در اندیمشک

33+
مهرمهر3 ماه قبل
برنابرنا2 ماه قبل
اعضای کمیته فنی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان معرفی شدند. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان روزهای ۱۴ و ۱۵ و رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه در خانه کشتی محمد بناء مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود. محمد طلایی، اسماعیل پلویی، مهدی برائتی و علی اصغر بذری به عنوان اعضای کمیته فنی مسابقات کشتی آزاد و حمید باوفا، حسن حسین زاده، مهدی شربیانی، مهرداد اسفندیاری فر و ایوب علایی بعنوان اعضای کمیته فنی رقابت‌های کشتی فرنگی معرفی شدند.
برنابرنا2 ماه قبل
مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان گفت: با حضور در تورنمنت مجارستان به این نتیجه رسیدم که کشورهای زیادی در کشتی فرنگی سرمایه گذاری کرده‌اند. جزینی افزود: در مورد وضعیت سنگین وزن کشتی فرنگی ایران باید بگویم که کارمان خیلی سخت شده چراکه کشورهای دیگر پیشرفت داشتند و ما خیلی از آن‌ها عقب افتاده‌ایم و اگر بخواهیم به سطح اول کشتی جهان بازگردیم تلاشی دوچندان نیاز است ضمن اینکه نباید از اوزان دیگر نیز غافل شویم. مربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد اینکه چه مسائلی باعث موفقیت کشتی گیران در رقابت‌های آینده خواهد شد تصریح کرد: یکی از مواردی که باعث فاصله بین کشتی ما و دنیا شده، میزان توجه و حمایت ویژه بسیاری از کشورها از این رشته است. جزینی در پایان خاطرنشان کرد: ما هر آبرویی داریم از کشتی است و باید دین خود را به این رشته ادا کنیم. به نظرم هر هزینه و سرمایه گذاری که در کشتی بکنیم برای نسل آینده جواب خواهد داد.
مهرمهر3 ماه قبل
بهرام منصور مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: زمانی که در مسابقات کشتی فرنگی اجرای فن انجام گیرد، بیانگر سطح مطلوب مسابقات و آمادگی کشتی‌گیران شرکت کننده است. وی افزود: شهرستان اندیمشک از زمینه مناسب برای پرورش قهرمان برخوردار بوده و آینده روشن در ورزش به ویژه کشتی فرنگی در اندیمشک قابل پیش‌بینی است. پیشکسوت کشتی کشور، اندیمشک را شهر کشتی فرنگی و قهرمانانی چون سعید عبدولی دانست و تصریح کرد: استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان به ورزش از جام تختی شده و آینده روشنی برای کشتی در این شهرستان پیش‌بینی می‌کنم. مشتاقی افزود: این رقابت‌ها نوید روزهای خوبی برای کشتی فرنگی کشور را می‌دهد و در این میادین جوانان آماده میادین جهانی و المپیک می‌شوند. مشتاقی اظهار کرد: گرایی، عبدولی و سایر جون‌ها با توجه به عملکرد و تمرین‌ها از آمادگی خوبی برخوردار و روزهای خوش و پرمدال برای کشتی فرنگی رقم خواهند زد.
فارسفارس1 ماه قبل
۲۸۸ کشتی گیر در سه رشته کشتی آزاد، فرنگی و زنان در رقابت‌های کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به میدان می‌روند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در مجموع در ۶ وزن المپیکی رشته‌های کشتی آزاد، فرنگی و زنان در هر رشته ۹۶ کشتی گیر (۱۶ نفر در هر وزن) در رقابت‌های کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به میدان می‌روند. این مسابقات روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۹۹ برگزار خواهد شد. انتهای پیام/س
ایرناایرنا2 ماه قبل
به گزارش ایرنا از فدراسیون کشتی، این دومین اردوی مشترک تیم بزرگسالان با تیم زیر ۲۳ سال کشتی فرنگی ایران است. رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال (امید) قهرمانی آسیا روزهای ۱ و ۲ فروردین سال ۹۸ در شهر اولان باتور مغولستان و رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شهر «شی‏آن» چین برگزار می‌شود. ملی پوشان کشتی فرنگی ایران پیش از این نیز در ۲ تورنمنت بین المللی وهبی امره ترکیه و جایزه بزرگ مجارستان شرکت کردند. اسامی نفرات دعوت شده اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به شرح زیر است:۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز)، مصیب اکبری (تهران)، پویا ناصرپور (خوزستان) و پویا دادمرز (خوزستان). ۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران)، حسن آریایی نژاد (مازندران)، مهدی بالی (مازندران)، علی اکبر حیدری (قم) و آرمان علیزاده (خوزستان).
برنابرنا1 ماه قبل
پنجمین مرحله اردوی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از روز ۵ فروردین ماه در محل خانه کشتی عبداله موحد در حال برگزاری است. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، مرحله پنجم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در بازی‌های قهرمانی آسیا در چین که از روز پنجم فروردین ماه آغاز شده است تا روز ۱۸ فروردین ماه در محل خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار می‌شود. طبق اعلام محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، ملی پوشان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت سال ۹۸ در شهر «شی‏ آن» چین برگزار می‌شود یک مرحله اردوی دیگر برگزار خواهند کرد. پس از رقابت‌های آسیایی چین برنامه‌های تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جهانی قزاقستان (۲۳ تا ۳۱ شهریورماه) که گزینشی المپیک توکیو نیز محسوب می‌شود آغاز می‌شود که فرنگی کاران تا پایان خرداد ماه ۲ مرحله اردو را در برنامه دارند. رقابت‌های کشتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه سال ۹۹ برگزار خواهد شد و فرنگی کاران تا زمان حضور در این رویداد مهم حدود ۱۶ ماه زمان دارند.
ایران ورزشیایران ورزشی1 ماه قبل
ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین اعلام شد. ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در این مسابقات که بعنوان مهمترین رقابت طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات جهانی سال ۲۰۱۹ میلادی (قزاقستان) محسوب می‌شود، از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد. این در حالی است که از چند روز پیش انتقاداتی نسبت به ترکیب اعلام شده از سوی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از سوی برخی از علاقه مندان به کشتی مطرح شده بود. بنا بر اعلام حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در صورتی که مشکل خروجی مهرداد مردانی تا زمان اعزام به این مسابقات حل نشود، شیرزاد بهشتی طلا جایگزین او می‌شود. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۳ و ۴ و رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در شهر «شی آن» چین برگزار می‌شود.

به انتهای لیست رسیدید

کشتی فرنگی

کشتی فرنگی یکی از سبک‌های ورزش کشتی است که در سدهٔ ۱۹ میلادی در فرانسه ابداع شد و هرچند نام گِرِکو-رومن (یونانی-رومی) برای آن برگزیده شد، اما پیش از قرن نوزدهم تمرین نمی‌شد، چراکه کشتی یونانی‌ها و رومی‌های قدیم بیشتر به کشتی آزاد شباهت داشت. در کشتی فرنگی استفاده از پا برای به زمین زدن حریف و گرفتن پائین کمر ممنوع است و بقیه مقررات آن مشابه کشتی آزاد دیگر سبک المپیکی کشتی است. این رشته در تمام ادوار المپیک به جز المپیک ۱۹۰۰ پاریس و المپیک ۱۹۰۴ لس آنجلس برگزار شده‌است. کشتی فرنگی در المپیک فقط در بخش مردان برگزار می‌شود. ویکی‌پدیا