کنفرانس گروه ۷

کنفرانس گروه ۷

خبرآنلاینخبرآنلاین2 ماه قبل
خصوصا اینکه با به تعویق انداختن برنامه سفرش به چین، بنا به دعوت آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، مجددا یکروز دیگر به فرانسه و محل اجلاس گروه ۷ در فرانسه رفت. این کارشناس درباره اهداف مهم سفرهای ظریف می‌نویسد: اما سفر ظریف به فرانسه از اهمیت بیشتری بر خوردار است. رئیس جمهور فرانسه، آقای مکرون، در هفته‌های گذشته تلاش زیادی کرده است که از طریق دیپلماسی راه حلی برای حفظ برجام پیدا کند و ضمن حفظ برجام با دادن امتیازاتی به ایران از جانب آمریکاییها، راه را برای مذاکرات بیشتر بین ایران و گروه برجامی منجمله آمریکا باز کند. از فرستادن فرستاده ویژه به تهران تا مذاکرات تلفنی طولانی با آقای روحانی و اکنون دعوت اقای ظریف به محل کنفرانس گروه ۷، اهداف سیاسی و اقتصاد دولت فرانسه برای حفظ برجام در این مقطع و به عنوان پلیس خوب چند گانه‌اند. این تجلی متفاوت درسیاست خارجی فرانسه از رویکرد هماهنگ اروپائی-آمریکائی تا حدودی نشان از تمایل سنتی استقلال طلبانه فرانسویان و تظاهر اقتدار و وزن فرانسه بعنوان یک بازیگر بین المللی تاثیر گذار و مستقل دارد.
برترین‌هابرترین‌ها2 ماه قبل
خصوصا اینکه با به تعویق انداختن برنامه سفرش به چین، بنا به دعوت آقای لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، مجددا یکروز دیگر به فرانسه و محل اجلاس گروه ۷ در فرانسه رفت. این کارشناس درباره اهداف مهم سفرهای ظریف می‌نویسد: اما سفر ظریف به فرانسه از اهمیت بیشتری بر خوردار است. رئیس جمهور فرانسه، آقای مکرون، در هفته‌های گذشته تلاش زیادی کرده است که از طریق دیپلماسی راه حلی برای حفظ برجام پیدا کند و ضمن حفظ برجام با دادن امتیازاتی به ایران از جانب آمریکاییها، راه را برای مذاکرات بیشتر بین ایران و گروه برجامی منجمله آمریکا باز کند. از فرستادن فرستاده ویژه به تهران تا مذاکرات تلفنی طولانی با آقای روحانی و اکنون دعوت اقای ظریف به محل کنفرانس گروه ۷، اهداف سیاسی و اقتصاد دولت فرانسه برای حفظ برجام در این مقطع و به عنوان پلیس خوب چند گانه‌اند. این تجلی متفاوت درسیاست خارجی فرانسه از رویکرد هماهنگ اروپائی-آمریکائی تا حدودی نشان از تمایل سنتی استقلال طلبانه فرانسویان و تظاهر اقتدار و وزن فرانسه بعنوان یک بازیگر بین المللی تاثیر گذار و مستقل دارد.
خبرآنلاینخبرآنلاین2 ماه قبل
بنابراین حتی در مواردی که ظاهرا فرانسه میبایست در هماهنگی با اتحادیه اروپائی و یا با آمریکا اقدام کند، سیاست و عمل دولت فرانسه بگونه‌ای متفاوت ظاهر می‌شود. این تجلی متفاوت درسیاست خارجی فرانسه از رویکرد هماهنگ اروپائی-آمریکائی تا حدودی نشان از تمایل سنتی استقلال طلبانه فرانسویان و تظاهر اقتدار و وزن فرانسه بعنوان یک بازیگر بین المللی تاثیر گذار و مستقل دارد. با وجود خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و همراهی بیشتر با سیاست‌های آمریکا، فرانسه با یک سیاست فعال در زمینه سیاست خارجی می‌تواند رهبری سیاست خارجی اتحادیه را به عهده بگیرد و تا حدودی راه مستقلی از سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه در پیش گیرد. تلاش فرانسه تا حدودی همراهی اتحادیه اروپا را با خود دارد تا از افتادن ایران بطور کامل به دامن چین و روسیه جلوگیری کنند. تلطیف مواضع آمریکا نسبت به ایران از سیاست تهاجمی اسراییل نسبت به مواضع ایران در منطقه نشان از مخالفت اسراییل نسبت به این موضع جدید آمریکا دارد.

به انتهای لیست رسیدید